Giá cả

 • Từ 1 đến 10 thiết bị
  $9
  mỗi thiết bị mỗi tháng
  • Phản hồi không giới hạn
  • Xuất ra định dạng XLS và PDF
  • Thống kê phản hồi
  • Trình tạo khảo sát với dịch vụ dịch tức thì trên thiết bị
  • Thông báo về phản hồi mới hoặc thiết bị không hoạt động (email, Telegram)
  • Logo và nền tùy chỉnh
  • API và webhook
  • Truy cập đội ngũ
  • Làm việc offline
 • Hơn 10 thiết bị
  Giá cả có sẵn theo yêu cầu
  • Thiết kế tùy chỉnh*
  • Định dạng báo cáo tùy chỉnh*
  • Hỗ trợ ưu tiên
  * Phí bổ sung