• จำนวนเครื่อง 1-10 เครื่อง
  $9
  ราคาต่อเดือนต่อเครื่อง
  • ไม่จำกัดคำตอบ
  • ส่งออกเป็น XLS และ PDF
  • สถิติคำตอบ
  • สร้างแบบสอบถามที่สามารถแทนที่ได้ทันทีบนอุปกรณ์
  • แจ้งเตือนสำหรับคำตอบใหม่หรืออุปกรณ์ที่ตัดการเชื่อมต่อ (อีเมล, ทีเลเกรม)
  • โลโก้และภาพพื้นหลังที่กำหนดเอง
  • API และ Webhooks
  • การเข้าถึงทีม
  • สามารถใช้งานแบบออฟไลน์
 • มากกว่า 10 เครื่อง
  ติดต่อเรา
  • การออกแบบที่กำหนดเอง*
  • รูปแบบรายงานที่กำหนดเอง*
  • การสนับสนุนอันดับแรก
  * มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม